Krav til utleiere og leietakere

Sist oppdatert 08.02.2018

Følgende vilkår gjelder ved leie av lagerenhet gjennom nettstedet under domenet www.spaceshare.no (”SpaceShare”).

Krav til utleiere og leietakere ved bruk av SpaceShares tjenester:

Leietaker / utleier må

  1. Være fylt 18 år
  2. Verifisere telefonnummer via SMS
  3. Verifisere e-mailadresse

Utover SpaceShares krav om verifisering gjennom e-post eller telefon, tar vi ikke ansvar for at
brukerens identitet er korrekt. Ved å bruke SpaceShares plattform (spaceshare.no)
aksepterer brukeren å innrette seg etter de lover og regler som gjelder for den
jurisdiksjonen brukeren befinner seg i.

NB: Selv om brukeren oppfyller alle krav over, forbeholder vi oss retten til å nekte leietakere
og utleiere medlemskap hos Spaceshare.no dersom vi anser at det er nødvendig for å
beskytte våre tjenester og/eller våre brukere. Slike tilfeller vil for eksempel foreligge dersom
vi har rimelig grunn til å anta at personen driver med svindel eller annen straffbar atferd.