Personvern

Sist oppdatert 22.11.2017

Om personvernerklæringen

Takk for at du benytter deg av Spaceshare!

Tjenesten vi tilbyr gjennom spaceshare.no er bygget på tillit. Det er viktig for oss at våre brukere føler seg trygge ved bruk av vår tjeneste, og vi legger derfor stor vekt på å beskytte ditt personvern.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern. Når erklæringen benevner ”Spaceshare”, ”vi”, ”oss” eller ”vårt”, sikter alle disse referansene til Spaceshare AS som er behandlingsansvarlig for informasjonen under denne personvernerklæringen.

Dersom du har spørsmål knyttet til vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger, oppfordrer vi deg til å kontakte oss på telefon: 986 97 487 eller e-post: hjelp@spaceshare.no. Spaceshare AS har forøvrig adresse Tordenskioldsgate 6, 0160 OSLO.

Gjennom å bruke Tjenestetilbyders tjenester og eventuelt registrere en brukerkonto på spaceshare.no, gir du både aksept og tillatelse til at vi behandler dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Kort oversikt over behandlingen av personopplysninger

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av dine personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. For enkelhets skyld har vi laget en kort oppsummering under. Samtidig oppfordrer vi til at du setter deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet, for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger.

Dersom du har registrert en brukerkonto på spaceshare.no, vil vi behandle dine personopplysninger for å levere tjenester til deg, og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenesten. Personopplysningene vi samler inn kan bli delt med selskaper som er tilknyttet Spaceshare AS (for eksempel eventuelle forsikringspartnere) for bruk til samme formål.

Personopplysningene som samles inn for disse formålene inkluderer både opplysninger du selv oppgir (navn, e-postadresse m.m.) og informasjon som samles inn gjennom bruk av tjenesten. Dette omfatter blant annet hvilke lagerløsninger du bestiller, informasjon om din posisjon og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling. Personopplysningene vil kunne bli supplert med tilgjengelig informasjon fra tredjepartsaktører.

Grunnleggende om behandlingen av personopplysninger

”Personopplysninger” er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Vår behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven.

Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi registrerer personopplysninger om deg ved opprettelse av en brukerkonto. Opplysningene samles inn på følgende to måter:

a) Opplysninger du selv gir til oss

Opplysninger du selv gir til oss skjer når du registrerer en brukerkonto hos oss og utfører enkelte aktiviteter som når du:

 1. Registrerer en lagerenhet til utleie,
 2. Leier en lagerenhet,
 3. Svarer utleiere eller potensielle leietakere via e-post m.m..
 4. Når du kontakter oss ved å sende oss e-post eller ringer til kundesenteret, eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten.

Disse opplysningene lagres i vår database for å yte, sikre eller forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel. Informasjon som blir lagret gjennom registrering er; Epost, navn, telefon, lagerspesifikasjoner og utleiers kontonummer. En tredjepart, Stripe Inc. tar hånd om transaksjonen, SpaceShare vil av den grunn ikke lagre kortinformasjonen til kundene. For å lese mer om personvern og sikkerhet i forbindelse med kortinformasjon, vennligst se https://stripe.com/no/privacy (vi er ikke affiliert med denne tjenesten og tar intet ansvar dersom du klikker på lenken)

b) Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenesten

Når du bruker vår tjeneste, samler vi informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester og sider på spaceshare.no du besøker og hvordan du bruker dem. Informasjonen kan deles inn i følgende fire kategorier:

 1. Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling
  Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til vår tjeneste, herunder operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Informasjonen brukes ofte i anonym og aggregert statistikk, men vi kan også koble den opp mot din brukerkonto. For oss innebærer denne Informasjonen at vi blant annet kan tilpasse visningen av vår tjeneste til den enheten du bruker, samt at vi kan analysere ulike måter som brukerne benytter tjenestene våre på.
 2. Informasjon om bruk av tjenesten
  Noe informasjon lagres på oppfordring fra deg selv, som når du legger ut din lagerenhet for utleie eller prøver å finne en lagerenhet du kan leie. Vi bruker slik informasjon til å begrense misbruk av tjenesten, for å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold tilpasset ditt bruksmønster (eksempelvis lagerenheter i ditt nærområde).
 3. Informasjon om posisjon
  Vi beregner en geografisk posisjon ut i fra IP-adressen til din enehet ved bruk av tjenestene våre. Informasjonen brukes til å vise deg lagerenheter som er relevant for der du befinner deg og til å utarbeide statistikk (over…?).
 4. Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
  Når du besøker vår tjeneste bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler (cookies) for at du skal slippe å logge inn hver gang du besøker nettsidene våre.

Hva brukes opplysningene til?

Spaceshare behandler dine personopplysninger for å gjennomføre avtalen med deg, til å forbedre og videreutvikle tilknyttede tjenester, herunder å tilpasse og forbedre tjenestene, og til å informere deg om nye bruksmuligheter. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene samt for å forsøke å forutsi fremtidig atferd. Du finner mer informasjon om behandlingsformålene nedenfor.

Forstå markedstrendene

Formålet med innsamling og bruk av personopplysninger er blant annet å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre, samt å forbedre våre tjenester og produkttilbud. Slike analyser kan gjøres av oss selv, eller ved at Spaceshare gjør et uttrekk av opplysninger som et annet selskap gjør analyse på. Hvis det utleveres personopplysninger til andre selskaper for slike analyseformål, vil dette være underlagt databehandleravtaler med krav om konfidensialitet. Opplysningene som deles med tredjeperson kan ikke brukes til andre formål og slettes etter bruk m.m.

Forbedre brukeropplevelsen

Vi benytter det innsamlede datagrunnlaget for å gi deg en mer brukervennlig tjeneste. Vi vil eksempelvis kunne følge med på om brukere med en bestemt nettleser eller mobiltelefon har problemer med å sette inn utleieannonser eller leie lagerenheter, slik at vi kan forbedre grensesnittet vårt. Opplysningene som behandles for dette formålet vil normalt brukes aggregert og anonymisert, men vi har også muligheten til å bruke denne typen opplysninger for å yte brukerstøtte til den enkelte bruker ved tekniske problemer og lignende.

Begrense misbruk av tjenesten

Vi benytter informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og teknisk data for å begrense ulike former for misbruk av tjenesten. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, «spamming», hets og sjikane, forsøk på å logge på andres brukerkontoer og for øvrig handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Deling av informasjon

Opplysninger om din bruk av tjenesten kan bli utlevert til andre selskaper, (som eventuelle forsikringspartnere), til bruk for samme formål som de ble innsamlet for. Så langt det er mulig vil opplysningene bli utlevert i anonymisert form, men for enkelte formål er det nødvendig at mottaker får opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg. Ved behandling av skadesaker etter forsikringen, kan Spaceshare og/eller eventuell forsikringspartner utlevere informasjon, herunder personopplysninger om deg, til leietaker/utleier når Tjenestetilbyder eller eventuelle forsikringspartnere har funnet det nødvendig.

Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Spaceshares tjeneste, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det er nødvendig for å forhindre ytterligere svindel, eller informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete tvister om annonseobjektet, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav f.

Tjenestetilbyder vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller vi har innhentet ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven § 15. Databehandlere som får tilgang til din personinformasjon i forbindelse med levering av tjenester til Spaceshare (eksempelvis når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner eller lagre informasjon på en webserver) er underlagt taushetsplikt, og de kan ikke bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for oss.

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I tillegg kan du som bruker når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til (eksempelvis leie ut en lagerenhet) eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen). Informasjon i utleieannonser som er publisert for allmennheten på spaceshare.no vil uansett lagres i opptil fem år for bidra til å avklare tvister om annonseobjektet, (eksempelvis om oppsigelsestid av lagerenhet m.m.. Anonymiserte versjoner av publiserte utleieannonser vil også tas vare på i et historisk arkiv.

Innstillinger for behandling av brukerdata

Dersom du ønsker å begrense lagring og behandling av opplysninger utover det som er nødvendig for å levere tjenester som du har bestilt, kan du gjøre dette via følgende lenke: http://www.audiencescience.com/privacy/ (vi er ikke affiliert med denne tjenesten og tar intet ansvar dersom du klikker på lenken).

Du kan også ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine eller få innsyn ved å kontakte vårt kundesenter.

Sikring av personopplysninger:

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din brukerkonto kan Tjenestetilbyder bruke eksterne tjenester for å identifisere hvilken enhet du bruker når du logger inn. I den sammenheng vil vi kunne sende data både til din egen enhet og identifikasjonstjenesten for å gjenkjenne deg som bruker, samt få informasjon om eventuelt misbruk av tjenester via den aktuelle enheten. Informasjonen brukes til å forebygge uønsket aktivitet, og hjelper blant annet med å avsløre at andre forsøker å logge seg på din brukerkonto for å legge ut svindelannonser. Dersom vi identifiserer misbruk av tjenesten, kan vi i noen tilfeller dele informasjon knyttet til din enhet og IP-adresse med identifikasjonstjenesten for å begrense muligheten for ytterligere misbruk fra enheten. Vi vil imidlertid ikke dele identifiserbare opplysninger som personalia eller e-postadresser.

Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler og annen teknologi

Vi jobber kontinuerlig med brukeropplevelsen på vår nettside. Derfor samler vi forskjellige typer informasjon fra våre brukere, slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort og hvilken nettleser som ble brukt. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Teknologien brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenestene skal fungere, dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenestene og dels for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle tjenestene våre. Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy, med mindre du deaktiverer verktøyene, eksempelvis ved å endre innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren din eller deaktiverer et tredjepartsverktøy ved å klikke på en lenke for å melde deg ut.

Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din enhet og som hjelper oss å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg. Informasjonskapslene kan eksempelvis inneholde brukerinnstillinger og informasjon om:

 1. Hvordan du har surfet på og brukt vår nettside
 2. Hvilken nettleser du bruker
 3. Hvilke lagerenheter-utleieannonser du har blitt vist og
  tilsvarende atferd på nettsteder vi samarbeider med.

Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler:

En sesjonsbasert informasjonskapsel lagres bare i arbeidsminnet på din datamaskin (RAM), og varer bare så lenge som nettleserøkten din. Når du stenger alle åpne nettleservinduer, eller slår maskinen helt av, vil den sesjonsbaserte informasjonskapselen bli borte for alltid.
En vedvarende informasjonskapsel lagres på harddisken i din datamaskin inntil en bestemt dato, som kan være i morgen, neste uke, eller neste år. Vedvarende informasjonskapsler blir liggende på maskinen inntil de enten a) utløper, b) overskrives av nye informasjonskapsler, eller c) fjernes manuelt av deg.

Dersom du ikke ønsker at det skal lagres informasjonskapsler på din datamaskin, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet i vår tjeneste, kanskje også at tjenestene ikke fungerer som forutsatt.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Vi bruker informasjonskapsler for å forenkle bruken av vår tjeneste og for å gi deg relevant informasjon når du besøker spaceshare.no. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på vår nettside, for å samle statistikk og for å forbedre vår tjeneste. I tillegg kan vi bruke informasjonskapsler fra tredjeparter for å måle og analysere trafikken og bruken av nettsidene våre, spore atferd for å bygge målgrupper for markedsføringsformål, forenkle annonsestyring og forbedre funksjonaliteten på nettsidene.

Informasjonskapslene gjør det mulig for oss å:

 1. Gjenkjenne enheten din slik at vi kan tilpasse vår tjeneste og innstillinger basert på dine antatte preferanser
 2. Tillate bruk av spesialfunksjoner som for eksempel muligheten til å melde frem og tilbake med utleier
 3. Beholde konteksten når du navigerer frem og tilbake mellom nettsidene våre; eksempelvis ved bestilling og betaling av lagerenhet
 4. Beregne og rapportere totalt antall brukere og trafikk
 5. Utvikle og forbedre nettstedet og forstå hvordan det brukes
 6. Bygge segmenter og målgrupper for markedsføringsformål og til å skape målrettet markedsføring
 7. Redusere markedsføring som er irrelevant for visse målgrupper

Hva med informasjonskapsler fra annonsører og andre tredjeparter?

Når du bruker vår tjeneste kan annonsører og andre tredjeparter kunne plassere informasjonskapsler for å kunne måle og analysere effekten på bannerannonsering. Vi har utarbeidet strenge retningslinjer for hvordan slike aktører kan samle inn og bruke data om våre besøkende. Retningslinjene bestemmer at tredjeparter ikke skal samle inn data på vår nettside for å bygge profiler, interessegrupper eller på andre måter spore atferd for å kunne lage målrettede annonser. Data kan kun samles inn for å analysere og måle effekten av annonseringen, herunder telle antall annonsevisninger, klikk og konvertering. Informasjonskapsler og annen sporingsteknologi får heller ikke assosieres med personopplysninger uten særskilt samtykke fra brukeren.

Hvordan kan jeg se hvilke informasjonskapsler som lagres i nettleseren?

I innstillingene til nettleseren finner du som regel en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret, slik at du kan få oversikt og eventuelt slette uønskede informasjonskapsler. Nettleseren lagrer normalt alle informasjonskapsler i en bestemt mappe på harddisken, slik at du også kan undersøke innholdet i detalj.

Det finnes også tjenester som er utviklet særskilt for at brukere skal kunne følge med på informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer. Se eksempelvis www.ghostery.com eller www.disconnect.me (vi er ikke affiliert med disse tjenestene og tar intet ansvar dersom du klikker på lenkene).

Andre relevante teknologier

Vi kan også bruke nettbøyer/pikseletikketter for å forenkle markedsføring og bruk på vår nettside. Disse filene kommer fra tredjeparter og trafikkleverandører, og sporer din aktivitet på ulike nettsteder. Filene gjør at annonsesystemet kjenner igjen informasjonskapsler eller anonyme identifikatorer på din enhet for å kunne forstå hvilke annonser som skal vises eller hvilke annonser som har vært vist i nettleseren. Se eksempelvis www.adroll.com (vi er ikke affiliert med denne tjenesten og tar intet ansvar dersom du klikker på lenken).